Privacyverklaring

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens
wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden je aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen.

1. Wat zijn persoonsgegevens en wat wordt verstaan onder verwerking van persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Elk gegeven waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd is een persoonsgegeven. Het kan gaan om bijvoorbeeld je naam, contactgegevens en elk ander gegeven dat aan jou gekoppeld is of kan worden, waaronder bijvoorbeeld e-mailadres, locatiegegevens, inlogcode, bankgegevens, etc. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

2. Wie is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw  persoonsgegevens?
Stichting Bossche Kwaliteitstaxi is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

3. Contactgegevens
Postbus 1456
5200 BM 's-HERTOGENBOSCH
06 - 23 24 20 10
info@sbktaxi.nl
www.sbktaxi.nl

 

Versie 0.1 - 28 juni 2018