BTx vergunning 2017

Datum
vrijdag, 20 januari, 2017 - 15:15

Op grond van de taxiverordening moet momenteel de BTx-vergunning elk jaar opnieuw verleend worden. SBK is gemandateerd door de gemeente 's-Hertogenbosch om de BTx-vergunning te verlenen en de legeskosten hiervoor te innen. Dit is ook medegedeeld tijdens de informatiebijeenkomst van SBK van 12 december j.l. 

In de taxiverordening is bepaald dat vergunningen vervallen op 1 januari van elk kalenderjaar. Dat betekent dat alle verstrekte BTx-vergunningen verlengd moeten worden.  De gemeentelijke legeskosten zijn 11,20 euro. In de factuur (1e kwartaalbijdrage SBK 2017) is per BTx-chauffeur een legesbedrag opgenomen van 11,20 euro. De BTx vergunning zullen zo spoedig mogelijk per post worden verzonden.

Het BTx-keurmerkcertificaat is 5 jaar geldig. Het certificaat Levensreddend handelen heeft een wettelijke geldigheidsduur van 2 jaar. Meeste van die laatste certificaten verlopen eind 2017.