Meldpunt illegale taxi’s (snorders)

Datum
vrijdag, 18 maart, 2016 - 12:00

Illegaal taxivervoer wordt in de volksmond 'snorren’ genoemd, of 'zwarte taxi'. Het gaat om aanbieders van personenvervoer die niet in het bezit zijn van de vereiste vergunning (afgegeven door Kiwa Register B.V.). De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie zijn belast met het toezicht op dat personenvervoer.

Aanpak

De ILT maakt gebruik van diverse inspectievormen. Door waarnemingen, meldingen, klachten, deskresearch, internetmonitoring en andere opsporingsmethodieken worden de activiteiten van snorders in kaart gebracht. Deze waarnemingen kunnen resulteren in diverse acties, van schriftelijke waarschuwingen en informatieverstrekking tot fysieke controles met als gevolg aanhoudingen, inbeslagname van voertuigen en opleggen van hoge boetes.

Snorderactiviteiten worden ook doorgegeven aan de Belastingdienst. Als uitkeringsfraude wordt geconstateerd, wordt deze door de gemeente (sociale recherche) bij het UWV gemeld. 
Gebruik maken van snorders kan ook gevolgen hebben voor anderen. Horecaondernemers worden, in geval van signalen over het faciliteren van illegaal taxivervoer door de inspectie en de gemeenten zowel mondeling als schriftelijk gewezen op de consequenties hiervan (wet BIBOB). 
Passagiers van snorders zijn (nog) niet strafbaar. Bij een controle staan ze echter wel 'in de kou' en zullen op zoek moeten naar ander vervoer.

Waarschuwingen, boetes en andere maatregelen

De inspectie stuurt op basis van binnengekomen signalen en bevindingen brieven aan vermoedelijke snorders, waarin zij gewezen worden op de gevolgen als illegale activiteiten worden voortgezet. Als blijkt dat de snorder al eerder is gewaarschuwd via een voorlichtingsbrief, hij een recidivist of op heterdaad betrapt is, dan heeft dat stevige consequenties. 

De ILT maakt tegen de snorder proces-verbaal op en een Last onder Dwangsom (LOD). Dat betekent dat bij herhaling een boete volgt van €10.000 per keer, met een maximum van €40.000,--. Bovenop de reguliere boete van 4300 euro. Daarnaast riskeert de snorder een strafblad.

Op last van de Officier van Justitie kan ook de auto in beslag worden genomen. 

Via onderstaande links kunt u een formulier invullen waardoor uw melding van een illegale taxi wordt doorgegeven aan de Inspectie Leefomgeving en Transport.

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/taxi/taxibranche/snorder-dienst/

https://www.ilent.nl/contact/melden/index.aspx