Nieuwsbrief Corona 8 april

Datum
woensdag, 8 april, 2020 - 10:15

Op de website hebben we informatie geplaatst die nuttig is voor taxi bedrijven in het algemeen en de over de regelingen voor die voor zzp /taxi chauffeurs interessant kunnen zijn.

Soms is de precieze inhoud van een regeling nog niet bekend of vinden er nog wel eens wat aanpassingen plaats. Houd dus ook via de media en verschillende sites, waar je hieronder linkjes van vindt, de laatste stand van zaken goed in de gaten.
Ook gaan we in op een aantal veelgestelde vragen, die mogelijk ook weer helpen om bepaalde kosten tegen te gaan in deze tijd dat veel taxivervoer is stil komen te vallen. Of die je helpen in gesprekken met jouw leveranciers of zakelijke partners.
Via de KNV site is er een Live Blog ( op https://www.knv.nl/liveblog-corona/) en worden alle gestelde vragen (op https://www.knv.nl/veelgestelde-vragen/) die interessant zijn voor taxiondernemers en – chauffeurs op een rij gezet en ook actueel gehouden. Soms zijn antwoorden nu namelijk nog niet bekend.
Taxi OOK onder TOGS !
Gisteravond maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) via een persbericht bekend dat taxi wordt toegevoegd aan de SBI code lijst van de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) regeling ! Daar is de afgelopen periode door diverse organisaties, flinke lobby op gedaan. Dat is goed nieuws dus voor de sector !!