Nieuwsbrief september 2019

Datum
donderdag, 19 september, 2019 - 12:15 tot maandag, 19 september, 2022 - 12:15

Nieuwsbrief september 2019
Stichting Bossche Kwaliteitstaxi (SBK)

Evaluatie Taxibeleid in Den Bosch
Naar aanleiding van de taxistaking van 12 januari 2019 heeft de gemeente het onderzoeksbureau Kwink de opdracht gegeven het taxibeleid in Den Bosch te evalueren. In het onderzoek zijn alle betrokken partijen gehoord (gemeente, klankbordgroep SBK, chauffeurs en klanten. Inmiddels heeft het bureau een eindrapportage opgeleverd. Het bestuur SBK is verbaasd over het ontbreken van concrete aanbevelingen en/of oplossingen voor de Visstraat in het rapport.
De gemeenteraad is inmiddels geïnformeerd door een raadsinformatiebrief (rib), verstuurd namens het college van B&W. Het bestuur SBK heeft kennis genomen van zowel het rapport als de raadsinformatiebrief en heeft in samenspraak met de klankbordgroep een reactie naar de wethouder gestuurd. Het rapport, de rib en de reactie van het bestuur van SBK kunt u vinden op de website van SBK www.sbktaxi.nl/actueel/evaluatie-taxibeleid-den-bosch

Bestuurswisseling SBK
Het bestuur van SBK heeft per 1 juni afscheid genomen van Jan Zaaijer als voorzitter van SBK. Jan heeft een grote- en waardevolle rol gespeeld in het realiseren van SBK. Er is echter een tijd van komen en van gaan. Jan wordt opgevolgd door Harrie Jansen.
Harrie is goed bekend met de taximarkt en heeft jaren gewerkt bij ILT, naast het voorzitterschap van SBK heeft hij ook in andere steden zitting in besturen van de lokale kwaliteitsstichtingen.

Vooraankondiging Jaarvergadering:
Op dinsdag 19 november aanstaande staat de jaarvergadering van SBK gepland. U ontvangt ruim van tevoren de vergaderstukken. Ik verzoek u deze datum te reserveren in uw agenda.