Regelgeving per 1-1-2016 Kwaliteitseisen taxichauffeurs

Datum
dinsdag, 15 december, 2015 - 10:00

Taxi's en taxichauffeurs moeten aan een aantal kwaliteitseisen voldoen. Deze eisen zorgen voor eerlijke behandeling van de klanten. En voor de kwaliteit en de veiligheid van het taxivervoer. De Rijksoverheid werkt aan de vereenvoudiging van de taxiregels.

Klant niet zomaar weigeren

Een taxichauffeur mag een klant niet zomaar in zijn taxi weigeren. Dit komt omdat de klant juridisch gezien een vervoersovereenkomst heeft met de taxivervoerder, wanneer hij een taxi neemt. De taxichauffeur moet deze vervoersovereenkomst nakomen.
Er zijn een paar uitzonderingen. Zo mag de taxichauffeur agressieve passagiers wel weigeren. Ook mag de chauffeur geen nieuwe passagiers meer laten instappen, als hij te lang achter het stuur zit.

Maximumtarieven taxirit

Het taxibedrijf bepaalt zelf zijn prijzen. Wel stelt de overheid elk jaar de maximumtarieven voor een taxirit vast. Deze tarieven voorkomen dat klanten teveel moeten betalen.

Lees meer over de nieuwe regelgeving op www.rijksoverheid.nl