Sanctiereglement van kracht

Datum
vrijdag, 14 juli, 2017 - 14:30

Tijdens de jaarvergadering van de SBK is het al aangekondigd: de gemeente stelt regels op voor de handhaving van het kwaliteitskeurmerk. Deze regels zijn inmiddels door het college van Burgemeester en wethouders vastgesteld. Wat houden de regels in? In feite handhaaft de gemeente dezelfde regels die ook in het normen- en waardenprotocol van de SBK zijn opgenomen. Hierin staan de regels voor het omgaan met klanten, het gedrag op de standplaats en de omgang met collega’s. Iedere chauffeur heeft dat ondertekend bij het verkrijgen van het BTx-certificaat. De SBK kan het certificaat schorsen als de regels niet worden nageleefd. De gemeente verleent de keurmerkvergunning. Daarvoor is het certificaat nodig. Simpel gezegd: zonder certificaat geen vergunning. Met de regeling die nu is vastgesteld, kan de gemeente de BTx-vergunning schorsen of intrekken. Zonder deze vergunning mag geen taxivervoer worden aangeboden op de standplaatsen. Er gelden dus nieuwe regels voor de afhandeling van klachten van chauffeurs onderling. In de bijlage zijn twee documenten opgenomen die samen het sanctiereglement vormen. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Dan horen we het graag via de mail.