Taxiverordening Gemeente 's-Hertogenbosch 2015

Datum
woensdag, 27 januari, 2016 - 19:00

De gemeenteraad heeft op 15 december 2015 de Verordening Kwaliteitskeurmerk Straattaxi's 's-Hertogenbosch 2015 vastgesteld. Op grond van de Wet Personenvervoer 2000 mogen gemeenten aanvullende kwaliteitseisen stellen aan het straattaxivervoer. Deze eisen zijn opgenomen in de Verordening Kwaliteit straattaxivervoer 's-Hertogenbosch. Op grond van de verordening mogen alleen taxi's met het Bossche BTx-keurmerk straattaxivervoer aanbieden. De verordening geldt voor de gehele gemeente 's-Hertogenbosch.