Het keurmerk

Het Bossche taxikeurmerk

De Stichting Bossche Kwaliteits Taxi (SBK), benoemd door het College van B&W van de gemeente ‘s- Hertogenbosch, is een onafhankelijke stichting die bestaat uit 3 bestuursleden zonder zakelijke belangen in de Bossche taximarkt. De Stichting is een samenwerking tussen de taxi-branche, de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de hospitality branche. Per 1 juli is de Taxiverordening Gemeente ’s-Hertogenbosch formeel in werking getreden. Iedereen die vanaf begin 2016 geen BTx vergunning heeft mag geen straattaxivervoer meer aanbieden op de daartoe aangewezen taxistandplaatsen.

Waarom is SBK opgericht?

SBK stelt zich ten doel om een goed kwalitatief straattaxivervoer te hebben dat passend is bij de gastvrije stad ‘s-Hertogenbosch.

SBK:

•Adviseert het College van B&W over het taxibeleid
•Bereidt vergunningverlening voor
•Helpt het College van B&W bij de uitvoering van de taxiverordening
•Houdt toezicht op kwaliteitsbeleid van taxiondernemers in de Bossche opstapmarkt

Wat is het doel van SBK?

De doelstelling van SBK is de bevordering van de kwaliteit van het straattaxivervoer in ‘s-Hertogenbosch. SBK probeert dat onder meer te bereiken door het ontwikkelen en invoeren van een lokaal kwaliteitskeurmerk. SBK ontwikkelt en organiseert cursussen, opleidingen en neemt toetsen af. SBK geeft het Bossche taxikeurmerkcertificaat af aan chauffeurs die voldoen aan de door SBK gestelde eisen.

Wat is het Taxi Keurmerk?

Het taxikeurmerk kan worden verkregen indien de desbetreffende chauffeur voldoet aan de door SBK gestelde vereisten en als aan de financiële verplichtingen is voldaan. Zo zal iedere taxichauffeur moeten voldoen aan het schriftelijke tentamen stad- en stratenkennis, dienen te beschikken over een certificaat levensreddend handelen en met een voldoende het normen- en waarden /gastvrijheidsgesprek moeten doorlopen. Andere vereisten zijn vanaf 1 januari 2017 fysieke eisen aan het voertuig: een onderscheidend daklicht en een goed zichtbaar parknummer.

Als een taxichauffeur het taxikeurmerk heeft behaald kan hij/ zij een Btx-vergunning aanvragen bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Indien iemand in de toekomst niet beschikt over de BTx vergunning zal daar op gehandhaafd worden. Om de kwaliteitsverbetering te verwezenlijken is samenwerking dan ook noodzakelijk tussen de verschillende overheidsorganisaties

Voordelen Bossche Taxikeurmerk

Het Bossche Taxikeurmerk biedt een aantal voordelen:

  • U bent altijd up to date als het gaat om de wijzigingen waarmee de branche te maken krijgt
  • Uw stem telt mee
  • Website met relevante informatie voor chauffeur en klant
  • Ervaringen en kennis delen met branchegenoten
  • Kans op meer omzet
  • Betere reputatie in het algemeen voor de taxibranche in 's-Hertogenbosch
  • Onderscheiden van de eigen onderneming
  • Bossche opstapmarkt wordt gesloten voor (zwervende) taxi’s zonder BTx vergunning