Het Bossche Taxikeurmerk

De Stichting Bossche Kwaliteits Taxi (SBK), benoemd door het College van B&W van de gemeente 's-Hertogenbosch, is een onafhankelijke stichting die bestaat uit 3 bestuursleden zonder zakelijke belangen in de Bossche taximarkt. De Stichting is een samenwerking tussen de taxi-branche, de gemeente 's-Hertogenbosch en de hospitality branche. Per 1 januari 2016 is de Taxiverordening gemeente 's-Hertogenbosch formeel in werking getreden. Iedereen die vanaf begin 2016 geen BTx vergunning heeft mag geen straattaxivervoer meer aanbieden op de daartoe aangewezen taxistandplaatsen.

Waarom is SBK opgericht?

SBK stelt zich ten doel om een goed kwalitatief straattaxivervoer te hebben dat passend is bij de gastvrije stad 's-Hertogenbosch.

 • Adviseert het College van B&W over het taxibeleid
 • Bereidt vergunningverlening voor
 • Helpt het College van B&W bij de uitvoering van de taxiverordening
 • ​Houdt toezicht op kwaliteitsbeleid van taxiondernemers in de Bossche opstapmarkt

Wat is het doel van SBK?

De doelstelling van SBK is de bevordering van de kwaliteit van het straattaxivervoer in 's- Hertogenbosch. SBK probeert dat onder meer te bereiken door het ontwikkelen en invoeren van een lokaal kwaliteitskeurmerk. SBK ontwikkelt en organiseert cursussen, opleidingen en neemt toetsen af. SBK geeft het Bossche taxikeurmerkcertificaat af aan chauffeurs die voldoen aan de door SBK gestelde eisen.

Wat is het Taxi Keurmerk?

Het taxi keurmerk kan worden verkregen indien de desbetreffende chauffeur voldoet aan de door SBK gestelde vereisten en als aan de financiële verplichtingen is voldaan. Zo zal iedere chauffeur moeten voldoen aan het schriftelijk tentamen stad- en stratenkennis, dienen te beschikken over een certificaat levensreddend handelen en met een voldoende het normen- en waarden / gastvrijheidsgesprek moeten doorlopen. Andere vereisten zijn vanaf 1 januari 2017 fysieke eisen aan het voertuig: een onderscheidend daklicht en een goed zichtbaar parknummer.

Als een taxichauffeur het taxi keurmerk heeft behaald kan hij/zij een BTx vergunning aanvragen bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Indien iemand in de toekomst niet beschikt over de BTx vergunning zal daar op gehandhaafd worden. Om de kwaliteitsverbetering te verwezenlijken is samenwerking dan ook noodzakelijk tussen de verschillende overheidsorganisaties.

Met wie werkt SBK samen?

SBK werkt samen met de gemeente 's-Hertogenbosch en de landelijke branchevereniging voor taxiondernemers KNV taxi.

Wat zijn de voordelen van het Taxi Keurmerk?

Er zijn vele voordelen verbonden aan het instellen van een taxi keurmerk zeker voor de ondernemers. Het imago van de Bossche taxibranche zal toenemen, doordat duidelijk zichtbaar is voor klanten dat de chauffeur beschikt over een BTx vergunning. Daarnaast wordt de mogelijkheid op onderscheiding van de eigen onderneming ook vergroot. De Bossche opstapmarkt (straattaxivervoer) zal alleen toegankelijk worden voor taxiondernemers met een BTx vergunning, wat wellicht het grootste voordeel oplevert. Overigens krijgen alle taxiondernemers uit het hele land de mogelijkheid om het Bossche Taxi keurmerk te behalen. Er komt geen maximumstelsel. Dit is wettelijk ook niet toegestaan.

 • Ervaringen en kennis delen met branchegenoten
 • Kans op meer omzet
 • Betere reputatie in het algemeen voor taxibranche
 • Onderscheiden van eigen onderneming Bossche opstapmarkt wordt gesloten voor (zwervende) taxi's zonder BTx vergunning

Wat zijn de kosten voor het Taxi Keurmerk?

De kosten voor het verkrijgen van het keurmerk bedragen 260 euro excl. 21% BTW per chauffeur. Deze kosten zijn opgebouwd uit:

 1. Schriftelijk examen stads- en stratenkennis incl. informatie en oefenboek (55 euro)
 2. Workshop Gastheerschap, Integriteit, Veiligheid en Weerbaarheid (GIVW) (75 euro)
 3. Mondeling examen GVWI (70 euro)
 4. Inschrijving en Administratiekosten (30 euro)
 5. Kosten productie en afgifte taxi keurmerk (30 euro)

U dient ook in het bezit te zijn van een geldig certificaat levensreddend handelen. Dit certificaat moet u zelf halen bij een erkende instantie. De kosten die daar aan zijn verbonden zijn voor uw rekening.

De maandelijkse kosten bedragen vanaf 1-1-2017 20 euro per maand per chauffeur, excl. BTW.

Lees hieronder meer over de toetsen en cursussen.