Klachten en complimenten

Uw klacht en/of compliment

Bent u een gecertificeerde chauffeur van een taxibedrijf?
Het sanctiereglement van de SBK is van kracht.
U kunt uw klacht en/of compliment invullen in onderstaand formulier. De stichting draagt zorg voor een zorgvuldige afhandeling van uw klacht. 

Klachten worden namelijk behandelt in de 'Kleine Commissie'. Deze commissie bestaat uit vier onafhankelijke personen.

Bent u klant?
Indien u een klacht heeft over uw taxivervoer door een Bossche kwaliteitstaxi, dan kunt u dat kenbaar maken op Taxiklacht.nl (onafhankelijk orgaan voor taxiklachten)

Klachtenformulier
Bijvoorbeeld: 05/06/2023

privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. In onze Privacyverklaring staat hoe wij dit doen.