Over ons

De Stichting Bossche Kwaliteits Taxi (SBK), benoemd door het College van B&W van de gemeente ‘s- Hertogenbosch, is een onafhankelijke stichting die bestaat uit 3 bestuursleden zonder zakelijke belangen in de Bossche taximarkt. De Stichting is een samenwerking tussen de taxi-branche, de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de hospitality branche. Per 1 januari 2016 is Taxiverordening gemeente 's-Hertogenbosch formeel in werking getreden. Iedereen die vanaf dat moment geen BTx vergunning heeft mag geen straattaxivervoer meer aanbieden op de daartoe aangewezen taxistandplaatsen.

Openingstijden loket

Het taxiloket is met ingang van 1 januari 2019 gesloten. Ingeval van bijzondere situaties kan het taxiloket zonodig weer ingezet worden. SBK is bereikbaar via e-mail info@sbktaxi.nl en via telefoonnummer 070 349 0922 of 070 349 0938

Voor al uw vragen, ideeën en/of opmerkingen over het Bossche Taxikeurmerk kunt u tevens terecht bij:

Stichting Bossche Kwaliteitstaxi
Postbus 1456
5200 BM 's-HERTOGENBOSCH
info@sbktaxi.nl

Telefoon: 070 349 0922 of 070 349 0938